TipMeerssen TipMeerssen TipMeerssen

Uw mening over Meerssen Aanmelden

11-06-2019

Accommodatiebeleid

Publieke raadpleging onder de inwoners van Meerssen over accommodatiebeleid

Horst, 19 juni 2019

Accommodatiebeleid Meerssen
De gemeente Meerssen gaat vastleggen hoe de gemeente in de komende jaren met de sportaccommodaties en andere gemeenschappelijke panden zal omgaan. We vroegen de deelnemers van TipMeerssen in hoeverre zij een nieuw accommodatiebeleid noodzakelijk achten.

Dat het accommodatiebeleid noodzakelijk is, vindt 90% van de respondenten. Daarbij vindt de meerderheid kwaliteit belangrijker dan nabijheid van de accommdatie.

Benieuwd naar de overige resultaten over dit thema? Lees hier de volledige rapportage. 35 respondenten van TipMeerssen namen deel aan het onderzoek. Hierdoor zijn de resultaten op dit moment nog indicatief en niet representatief.

Alle onderzoeken van TipMeerssen zijn te lezen op www.tipmeerssen.nl. Wilt u ook meepraten en meedenken over de volgende raadpleging van TipMeerssen? Meld u hier aan voor TipMeerssen.


Download resultaten